Mar 23, 2011

|| thesamedaywithdifferentcapacity ||

*credit to a window to my soul*

Ini adalah hari aku masih, patut, boleh angkat tangan ke paras bahu,
aku keluarkan jari telunjuk dari lipatan genggam kehendak,
aku tunjuk arah yang aku cita,
aku gerakkan kaki laju selaju mahu,
aku bawakan jasad mengikut arah ditunjuk.

cuma- kalau ini adalah hari ini bertahun yang lalu.

hari ini tak lagi sama macam hari yang aku masih, patut dan boleh angkat tangan ke paras bahu.

|| chat ||